כשרות

תמונת המחשה: אירוע עלייה לתורה
  • כשר למהדרין: חלבי, פרווה.
  • כשרות רגילה: בשרי.

צילום של תעודת קשרות