המלצות

תמונת המחשה: אירוע עלייה לתורה
תמונת פרופיל של הממליצה: יפית כחלון.
יפית כחלון
תמונת פרופיל של הממליצה: נועה רכטשפר.
נועה רכטשפר
תמונת פרופיל של הממליץ: שימי גולדפרב.
שימי גולדפרב
תמונת פרופיל של הממליצה: אנה מזנצבה.
אנה מזנצבה
תמונת פרופיל של הממליצה: אהובה כהן.
אהובה כהן
תמונת פרופיל של הממליץ: חיים נעים.
חיים נעים
תמונת פרופיל של הממליצה: מיכל שכטר.
מיכל שכטר
תמונת פרופיל של הממליצה: שולה אימבר.
שולה אימבר
תמונת פרופיל של הממליצה: נילי תורג'מן.
נילי תורג'מן
תמונת פרופיל של הממליצה: שחר מור.
שחר מור
תמונת פרופיל של הממליצה: ציפי מלול.
ציפי מלול
תמונת פרופיל של הממליץ: משה חביב.
משה חביב
תמונת פרופיל של הממליצים: ענת ואילן טלקר.
ענת ואילן טלקר
תמונת פרופיל של הממליצה: דגנית כץ.
דגנית כץ
תמונת פרופיל של הממליצה: מני ברהום.
מני ברהום