הרמת כוסית לראש השנה

במקומות עבודה רבים מתחילים לעשות את ההכנות לקראת הרמת הכוסית לראש השנה ולשנה החדשה, כאשר משלבים אותה בבשורות שונות לקראת העתיד וסיכום השנה הקודמת.

הזמנת מגשי אירוח לחתונה של סלביה ואלברט בתל אביב.