הרמת כוסית לראש השנה

במקומות עבודה רבים מתחילים לעשות את ההכנות לקראת הרמת כוסית לראש השנה ולשנה החדשה, כאשר משלבים אותה בבשורות שונות לקראת העתיד וסיכום השנה הקודמת.

הרמת כוסית לראש השנה