אז מהו הקונספט שלכם? על מגשי אירוח קונספט

ב-2021, נדירים האירועים שאינם ממותגים ומעוצבים ע"י קונספט אחיד וברור. האם זה מפתיע? לא ממש.

אז מהו הקונספט שלכם- על מגשי אירוח קונספט