אנשי שירות לאירוע

אנשי השירות המקצועיים של קאנאפ'ס ידאגו להסיר ממכם את הדאגות הבאות:

  • הקמת שטח האירוע
  • עריכת המזנון
  • פינוי הכלים המלוכלכים בזמן האירוע
  • נקיון עמדות הכיבוד והשתייה במהלך האירוע
  • ניהול מקצועי של קצב הוצאת והחלפת המגשים על המזנון
  • קיפול וניקיון שטח האירוע

איש שרות מחושב לפי יחס של 1 איש שרות עבור כל 50 אורחים.
במידה והלקוח ביצע שדרוג לכלים רב פעמיים בעמדות איש שרות מחושב לפי יחס של 1 ל-30 אורחים.

מה עדיף באירועים - בופה או הגשה?
עד 6 שעות
מחיר לפני מע"מ: 550 ₪
מחיר כולל מע"מ: 644