חגיגת בני / בנות מצווה של סגל אוניברסיטת בן גוריון בירושלים

חגיגת בני / בנות מצווה של סגל אוניברסיטת בן גוריון, ירושלים.