תפריט התו הסגול

בתפריט זה כל מגשי האירוח עברו התאמה לתקן התו הסגול.