תשלום

מספר הטלפון להתקשרות: 03-7788663.

תמונת המחשה: אירוע עלייה לתורה