מגשי אירוח בכפר סבא

ריבוי האירועים שאנחנו עדים לו בשנים האחרונות מאפשר מגוון גדול של סגנונות אירוח והסעדה, ואנחנו שמחים להשתלב במגמה מבורכת זו ולהציע את מגשי האירוח שלנו בכפר סבא.

צילום של מגש מיני טארטלטים