הרמת כוסית לעובדים

רוב החברות העסקיות במשק נוהגות לפחות פעמיים בשנה לכבד את העובדים במחוות הוקרה יפה של הרמת כוסית.

הרמת כוסית לעובדים